Svensk-Kurdisk
Kulturfond

Stiftelsens ändamål är att främja och bevara den Kurdiska kulturen, arkitekturen och det kurdiska språket genom att dela ut anslag till enskilda och organisationer som genom arbete eller andra särskilda insatser främjar detta ändamål. 

Intresseanmälan

Senaste nytt

Ronahi TV

Ronahi TV

Bakgrund och Syfte Allmänt om verksamheten Med ändamål att främja utvecklingen av den kurdiska kulturen och språket genom att bedriva Tv-produktion och sända och inneha TV tillstånd. Stiftelsens syfte är att verka för insamling av medel för att bedriva verksamhet....

Aryen TV

Aryen TV

Bakgrund & syfte Aryen TV bildades ända sedan bildandet producerar och sänder vi olika program, varav en betydande del av dessa ar livesändningar från Sverige i dagslaget, i var tv-Aryen TV. Huvudsyftet med bildandet var att varna om den kurdiska kulturen och...

Bevarar den kurdiska kulturen

Vår kurdiska kulturmiljö har ett gemensamt ursprung från f.Kr. 1596 . Det är en berättelse inte alla känner till, men som kan bidra till ett samtal om hur kulturarv och kulturmiljö kan vara angelägna i dagens samhälle. Tonvikten ligger alltså på hur det kommer sig att det ser ut som det gör idag.

Kurdisk kultur har en rik muntlig tradition. Mest populära är episka dikter som kallas lawj, och de berättar ofta om äventyr i kärlek eller strid.

Kurdisk litteratur dök först ut på sjunde århundradet f.Kr. 1596 komponerade Sharaf Khan, Emir of Bitlis, en historia av kurderna på persiska som heter Sharafnama. Nästan hundra år senare, 1695, skrev ett stort nationellt epos kallat Memozin på kurdiska av Ahmed Khani.

Dengbej hänvisar till en musiker som framför traditionella kurdiska folklåtar. Ordet "deng" betyder röst och "bej" betyder "att sjunga." Dengbej är bäst känt för sin "stran" eller sorgsång.

Traditionella kurdiska instrument inkluderar flöjt, trummor och ut-ut (liknande en gitarr). 

Kontakta oss

E-post

info@kurdiskkulturfond.se

Telefon

010-551 19 30

Kommer inom kort..