Bakgrund och Syfte

Allmänt om verksamheten

Med ändamål att främja utvecklingen av den kurdiska kulturen och språket genom att bedriva Tv-produktion och sända och inneha TV tillstånd. Stiftelsens syfte är att verka för insamling av medel för att bedriva verksamhet.

Stiftelsen som verkar i hela världen för att samla in medel för att kunna köpa TV program och har sänt de via satellit under namnet Ronahî TV. Våra frivilliga medarbetare hjälper oss att samla in medel i form av gåvor i hela Europa samt kontakta olika stiftelser runt om Europa för att presentera och berätta om vår verksamhet och vårt ändamål. Sedan kontaktar vi de olika stiftelserna för att berättare vårt syfte i detaljer. Vi anlitar en firma som mellanhand för att sälja plats för reklam i vår kanal.

Framtidsprojekt

I och med att våra verksamheter omfattar väldigt många olika områden och språk samt att stiftelsen har idéer om att utvidga sina planer och visioner inför framtiden för att tjäna till vårt syfte och mål, är stiftelsen i behov av olika resurser och tillgångar för att den skall kunna genomföra sina planer om framtida verksamheter.

Till följd av att vårt huvudsyfte och mål med våra program är att rikta sig och tjäna till innehåll med kultur och musik så fokuserar sig stiftelsen i synnerhet på program med musik och kultur som innehåll. Vi producerar och sänder program som främjar kultur ur ett jämlikt och jämställt perspektiv på olika språk kurdiska, arabiska samt assyriska.

 

De nedanstående är några av programmen som det eventuella bidraget kommer användas till:

 1. Roj Bas Kurdistan (God morgon Kurdistan) 
 • Genre: kultur-Musik
 1. Klîp (Musikvideos)                           
 • Genre: musik
 1. Ax û Welat (jord och land)                          
 • Genre: Vandring-Miljö-Geografi
 1. Plattforma Azad (den fria plattforme)                   
 • Genre: dialog
 1. Kaniya stranan (sångers källa)                   
 • Genre: Kultur – Musik
 1. Valaye (tomhet)                                             
 2. Genre: dialog