Bakgrund & syfte

Aryen TV bildades ända sedan bildandet producerar och sänder vi olika program, varav en betydande del av dessa ar livesändningar från Sverige i dagslaget, i var tv-Aryen TV. Huvudsyftet med bildandet var att varna om den kurdiska kulturen och språket samt att vara en rost for kurder som fick fly från sina hem och bosatta sig i andra delar av världen, i synnerhet Västeuropa. Var styrelse fattade ett betydande och omfattande beslut som skulle betyda en ny framtid och målsattning for stiftelsens verksamheter. Beslutet innefattade att var tv-kanal skall agna sig at att genomfora nya projekt.

Framtidsproiekt 

I och med att vara verksamheter omfattar väldigt manga olika områden och sprak samt att stiftelsen har idéer om att utvidga sina planer och visioner inför framtiden for att tjäna till vart syfte och mal, ar stiftelsen i behov av olika resurser och tillgångar for att den skall kunna genomfora sina planer om framtida verksamheter. Till följd av att vart huvudsyfte och mal med vara program ar att rikta sig och tjäna till innehall med kultur och musik sa fokuserar sig stiftelsen i synnerhet pa program med musik och kultur som innehall. Vi producerar och sander program som främjar kultur ur ett jämlikt och jämstfillt perspektiv pa olika dialekter av kurdiska språket samt aven persiska. Som nämnts ar program som innehåller kultur och musik ligger i stiftelsens centrala intresseområde.